خط ۳۰۰۰

[Line_3000]

خط کامل فرآوری پسته مدل ۳۰۰۰

 

ظرفیت فراوری: ۲٫۵ متر مکعب پسته در ساعت

شدت جریان اسمی مصرفی: ۸۴ آمپر

مقدار آب صرفی: ۱۰۰۰ لیتر در ساعت

مقدار گازوئیل مصرفی: ۱۹ لیتر در ساعت