خط هوشمند

[Line_I]

خط کامل فرآوری پسته مدل هوشمند ۴۰۰۰

ظرفیت فراوری: ۴ متر مکعب پسته در ساعت

شدت جریان اسمی مصرفی: ۱۳۲ آمپر

مقدار آب صرفی: ۳۰۰۰ لیتر در ساعت

مقدار گازوئیل مصرفی: ۳۵ لیتر در ساعت